ATV kurs HMS

Opplæring i sikker bruk av ATV og UTV

Vårt kurset er det stor vekt på sikkerhet. Dette innebærer riktig bruk av ATV. HMS forskriftene legges til grunn, slik at opplæringen tilfredsstiller myndighetene og arbeidstilsynets krav til sikker opplæring.

Vi starter med en gjennomgang av firehjulingene, service og vedlikehold. Videre vil vi gå gjennom lover og regelverk ved bruk av ATV og UTV. Her vil lov om motorferdsel i utmark bli grundig gjennomgått.

Praktisk kjøring

Praktiske kjøringen vil inneholde elementer som kjørestilling og balansetrening. I terreng er valg av trasé meget viktig for sikker kjøring. Kjøring med last og sikring vil bli gjennomgått. I den praktiske kjøringen vil det bli lagt vekt på deltagerens daglige behov.

Vi benytter de nyeste ATV modellene

Kursene avholdes i Eidsberg, men kan også gjennomføres ute hos bedriftene hvis øvingsområdet og antalldeltagere er tilfredsstillende.

Kursene gjennomføres etter HMS krav.

Bestått kurs fører frem til kompetansebevis.

Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Meld deg på kurs:

Kanskje du også er interessert i: