Løfteredskap, stropp og anhuker

Dersom du skal arbeide med løfteredskap er det i dag et krav at du har kurs og kompetanse på sikkerheten, like mye som det faglige aspektet i arbeidet. Vi tilbyr G11 Løfteredskap, stropp og anhuker for deg som har behov for mer innføring og opplæring innenfor sikkerhet for løfteredskaper.

Godt over 50% av alle arbeidsulykker med kran og løft kan relateres til feil stropping!

Hvordan skal jeg anhuke last på en riktig måte? Har jeg lov til å bruke en kjetting hvor jeg ser rust på den? Må jeg sperre av området hvor lasten skal bli løftet?

Hvem passer kurset for?

G11 Løfteredskap er for deg som benytter løfteredskap, skal utdanne deg til kranfører og rigger. Med andre ord alle som skal utføre tyngre løft med maskiner, kraner og andre redskaper. Dette kurset er grunnlaget for, og tilfredsstiller opptakskrav til eks; G1 – Mobilkran, G2 – Tårnkran, G3 – Portalkran, G4 – Bro- og traverskran og G8 – Lastebilkran

Mål for kurset

Vi i Dato AS ønsker å tilføre deg som skal jobbe med løfteredskaper mer kunnskap om sikkerheten, vedlikehold, daglig kontroll og kasseringsregler for de ulike løfteredskaper.

 • Skape holdninger for god, sikker og økonomisk kranbruk, stropping og signalgivning.
 • Gi kunnskap om lovfestede forhold til kranbruk, kontroll av kran og påkrevd dokumentasjon.
 • Innarbeide riktig teknikk, ha gode kontrollrutiner og ta hensyn til andre i det daglige arbeidet.
 • Hindre ulykker og gjøre en bedre jobb.

Kursinnhold

 • Lover og forskrifter
 • Arbeidsutstyr og tilleggsutstyr
 • Konstruksjon og virkemåte
 • Løfteredskap
 • Kontroll og ettersyn
 • Godshåndtering
 • Arbeidsmiljø
 • Farlig gods

Målgruppe: Kranførere, anhukere / stroppere og signalgivere.
Varighet: 5 timer.
Pris: Kr. 1.900,- pr deltaker
Opplæring: Dokumentert
Teori / Praksis: Teori/Praksis
Utsteder: Dato AS
Opptakskrav: Ingen

Meld deg på kurs:

Kanskje du også er interessert i: