Stillaskurs

Gjennomføring av kurset

Dag 1: Stillaskurs, mellom 2 og 5 meter etter §17-2
Dag 1 og 2: Stillaskurs, mellom 5 og 9 meter etter §17-3

Teknisk innhold og kompetanse etter endt kurs – Felles for alle typer

  • Rør- og koplingsstillaser.
  • Systemstillaser.
  • Rullestillas.
  • Planlegging for montering eller endring av stillaser.
  • Sikkerhet ved montering eller endring av stillaser.
  • Tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstander.
  • Tillatte belastninger.
  • Vindforankring.
  • Kontroll av stillas.
  • Gjennomgang av gjeldende forskrifter for stillasbygging og sikkerhet (HMS).

Krav til praksis for opptil 9m

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker får opplæring på systemstillaser med øverste stillasgulv fra to/fem meter og inntil fem/ni meter i standardoppstilling etter leverandørens monteringsanvisning. For at arbeidsgiver skal kunne sette arbeidstaker til selvstendig arbeid med stillaser, skal arbeidsgiver påse at arbeidstaker har 7,5/15 timer teoretisk opplæring og 7,5/15 timer praktisk øvelse under tilsyn og veiledning av en kvalifisert person. Arbeidsgiver skal i tillegg påse at arbeidstaker får øvelse i bruk av relevant sikringsutstyr mot fall under montering, demontering og endring av stillaskonstruksjoner, herunder bruk av personlig verneutstyr (Fallsikringsutstyr).

Praksisskjemaet sendes til Dato AS. Når praksisskjema er godkjent, utstedes godkjent kompetansebevis for stillasbygging til kursdeltaker.

Pris: Stillas 2-5 meter kr. 2.900,- og Stillas 2-9 meter kr. 3.900,-
Opplæring: Dokumentert
Teori / Praksis: Teori/Praksis
Utsteder: Dato AS
Opptakskrav: Ingen

Meld deg på kurs:

Kanskje du også er interessert i: