Fallsikringskurs / Arbeid i høyden

Formålet med kurset

Målet og formålet med kurset er å øke ditt kunnskapsnivå og få bedre erfaring med sikker bruk, daglig kontroll og vedlikehold, samt kasseringsregler for ulike typer stillas, stiger og arbeidsplattformer samt fallsikringsutstyr.

Arbeidsgiver har plikt til å gi slik opplæring i h.h.t. arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter.

Etter gjennomført kurs skal du være bevisst farene som kan oppstå i løpet av din arbeidsdag, og hvordan du best mulig håndterer disse slik at du kan legge forholdene til rette for en trygg arbeidsplass.

Innhold i vårt kurs:

 • Lover og forskrifter
 • HMS – helse, miljø og sikkerhet
 • Sakkyndig og daglig kontroll
 • Fall forebyggende tiltak
 • Typer og oppbygging av stillas, stiger og fallsikringsutstyr.
 • Lovverk som regulerer arbeider i høyden
 • Krav til skadeforsikring
 • Stiger
 • Stillas
 • Arbeid på tak
 • Fallsikring
 • Praktisk gjennomgang

Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon vedrørende vårt Arbeid i høyden-kurs!

Opplæring:Dokumentert
Teori / Praksis:Teori/Praksis
Utsteder: Dato AS
Opptakskrav:
Ingen

Pris: Kr. 2.200,-

Meld deg på kurs:

Kanskje du også er interessert i: