Truckførerkurs

Truckførerkurs

Dato AS tilbyr truckførerkurs i alle klassene T1-T5, der eleven vil få en grundig teoretisk innføring i regelverk, konstruksjon og sikker bruk av arbeidsutstyret.

Det stilles strenge krav ved føring av truck, og Arbeidsmiljøloven krever at det skal dokumenteres at både teoretisk og praktisk opplæring er gjennomført. Hos oss kan du ta alle påkrevde moduler samlet, det vil si komplett kurs som leder frem til kompetansebevis for truck.

Et godt truckførerkurs er avgjørende for sikker, effektiv og økonomisk truckkjøring. Vårt formål som kurstilbyder er å skape trygge og ansvarsbevisste truckførere med gode kunnskaper og ferdigheter.

Teorien dekker truck-klasse T1 -T5, praksis på T1-T4 og det utstedes kompetansebevis T1-T2 -T3 og T4.

Det er mulig å utvide med klassen T5

Etter fullført kurs og bestått praktisk og teoretisk eksamen utstedes det kompetansebevis fra sentralregisteret på sertifisert opplæring.

Kursinnhold:

  • Sikkerhet, ansvar, vedlikehold
  • Ulykker og risiko for ulykker
  • Trucktyper og tilleggsutstyr
  • Truckens konstruksjon og virkemåte
  • Kontroll, vedlikehold og rapportering
  • Stabilitet
  • Godshåndtering
  • Trafikk, bruks- og sikkerhetsbestemmelser
  • Arbeidsmiljø
  • Farlig gods

Vi har som mål å kunne tilrettelegge undervisningen for hver enkelt kursdeltaker. Opplæringsansvarlig har pedagogisk bakgrunn og erfaring med å tilrettelegge for de som for eksempel har lese- og skrivevansker, eventuelt andre behov.

Ta kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon vedrørende våre truckførerkurs!

Du kan også benytte deg av Nettundervisning eller E-læring

Truck T1-T2-T3-T4 og mulighet for T5 – Nettundervisning

Teori modul 1.1 fellesdel kran-truck-maskin og modul 2.2 spesialdel truck gjennomføres på nett med video konferanse og muligheter for dialog mellom instruktør og deltaker. Praksis gjøres med begrenset antall deltakere per praksisdel av kurset.

Praksis avtales fortløpende etter fullført teorikurs. Eksamen gjøres på nett elektronisk.

Informasjon / Priser

Pris:
T1 – T2 – T3 – T4: Kr. 6500,-

Meld deg på kurs:

Kanskje du også er interessert i: