Kurs personløfter og lift

Personløfter

Personløfterkurs/Liftkurs Klasse A-B-C

Det er arbeidsgivers ansvar at alt personell som arbeider med personløftere skal ha dokumenterte kvalifikasjoner og opplæring. Se 2011-12-06 nr 1357: Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav.

Formålet er å øke sikkerhetsopplæringen ved bruk av personløfter, og bidra til å redusere risikoen ved å arbeide med lift for at arbeidstakeren ikke utsetter seg selv eller andre for unødige farer. Kurset har forebyggende effekt på uhell, og skaper et tryggere arbeidsmiljø med bevisste holdninger. På liftkurset gjennomgår vi lovgrunnlaget og sikkerhetsteorien vedrørende opplæring, bruk, kontroll og vedlikehold av personløftere. Vi har også praktisk gjennomgang av oppbygging, bruk og kontroll av personløftere.

Målet med kurset:

Økt kunnskap og bedre holdning til sikkerhet ved bruk av personløftere, samt dokumentere sikkerhetsopplæringen i henhold til krav i forskriftene.

Kursinnhold:

  • Arbeidsmiljø og HMS
  • Sjekk og klargjøring før bruk
  • Lover og forskrifter vedrørende personløftere
  • Sikkerhetsteori
  • Vedlikehold, kontroll, riktig og sikker bruk av personløftere
  • Nødkjøring (Viken Kompetanse tar forbehold om nok deltakere)

Opplæring:Dokumentert
Teori / Praksis:Teori/Praksis
Utsteder: Dato AS
Opptakskrav:
Ingen

Pris: Kr. 2.500,-

Meld deg på kurs:

Kanskje du også er interessert i: