Stillaskurs

Stillaskurs

Gjennomføring av kurset Dag 1: Stillaskurs, mellom 2 og 5 meter etter §17-2 Dag 1 og 2: Stillaskurs, mellom 5 og 9 meter etter §17-3 Teknisk innhold og kompetanse etter endt kurs – Felles for alle typer Krav til praksis for opptil 9m Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker får opplæring på systemstillaser med øverste…

ATV kurs HMS

ATV kurs HMS

Opplæring i sikker bruk av ATV og UTV Vårt kurset er det stor vekt på sikkerhet. Dette innebærer riktig bruk av ATV. HMS forskriftene legges til grunn, slik at opplæringen tilfredsstiller myndighetene og arbeidstilsynets krav til sikker opplæring. Vi starter med en gjennomgang av firehjulingene, service og vedlikehold. Videre vil vi gå gjennom lover og…

Fallsikringskurs / Arbeid i høyden

Fallsikringskurs / Arbeid i høyden

Formålet med kurset Målet og formålet med kurset er å øke ditt kunnskapsnivå og få bedre erfaring med sikker bruk, daglig kontroll og vedlikehold, samt kasseringsregler for ulike typer stillas, stiger og arbeidsplattformer samt fallsikringsutstyr. Arbeidsgiver har plikt til å gi slik opplæring i h.h.t. arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter. Etter gjennomført kurs skal du være…

Personløfter

Personløfter

Personløfterkurs/Liftkurs Klasse A-B-C Det er arbeidsgivers ansvar at alt personell som arbeider med personløftere skal ha dokumenterte kvalifikasjoner og opplæring. Se 2011-12-06 nr 1357: Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. Formålet er å øke sikkerhetsopplæringen ved bruk av personløfter, og bidra til å redusere risikoen ved å arbeide med…